Îngrijitor grădiniță (2 posturi)


Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor Arad
Expiră in 2023-10-05


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor, cu sediul în Arad, str. Simion Balint nr. 7-9, jud. Arad, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor grădiniță
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Vechimea în muncă: 1 an

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 22.08.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Grădinița cu Program Prelungit Curcubeul Copiilor, cu sediul în Arad, str. Simion Balint nr. 7-9, jud. Arad. 05.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 07.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.09.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 13.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 13.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 14.09.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.09.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 15.09.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 15.09.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 18.09.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.09.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 19.09.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 19.09.2023, ora 14.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 20.09.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.09.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 20.09.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține telefonic, persoană de contact: Tencaliec Marioara funcția Administrator, având numărul de telefon 0742.203.541.