îngrijitor grădiniță (0,5 normă) si muncitor-fochist (0,5 normă)


Școala Gimnazială Tisa Silvestri, județul Bacău
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Tisa Silvestri, cu sediul în comuna Odobești, sat Tisa Silvestri, județul Bacău, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor grădiniță
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: de executie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Gradinita Tisa-Silvestri
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: muncitor-fochist
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: de executie
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Gimnaziala Tisa-Silvestri
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de îngrijitor grădiniță sunt:
Studii: studii generale
Vechimea în muncă: nu se solicită
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de muncitor-fochist sunt:
Studii: studii generale
Vechimea în muncă constitue un avantaj

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Tisa Silvestri, cu sediul în comuna Odobești, sat Tisa Silvestri, județul Bacău, până la data de: 21.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scoala-tisa.ro, persoană de contact: Nacuta Elena Veronica funcția secretara, având numărul de telefon 0749.503.077/ 0234/224.714.