îngrijitor G


Școala Profesională ,,Hortensia Papadat Bengescu”
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Profesională ,,Hortensia Papadat Bengescu” cu sediul în comuna Iveşti, str. Gen. E. Grigorescu, nr. 422, Comuna Iveşti, Judeţul Galaţi, tel./fax. 0236866188, organizează în data de 2.10.2023, ora 9,00, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor G, cu 1 normă, pe perioadă nedeterminată, conform HG 1336/2022, pentru structura unității Grădinița cu Program Prelungit ,, General Anton Marin” Ivești.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

a) Nivelul studiilor necesare ocupării postului de îngrijitor: studii gimnaziale.
b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, stabilitate emoţională, responsabilitate şi corectitudine;
c) Să aibă deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie ;
d) Vechime în muncă- nu necesită;
e) Să dețină certificat/ adeverință absolvire curs igienă pentru Programul Național ( lapte – corn).
Depunerea dosarelor : 11.09.2023- 22.09.2023, în intervalul orar 9 și 15
Susținerea probei scrise : 2.10.2023, ora 9
Susținerea probei practice : 3.10.2023, ora 9
Dosarele pentru înscrierea la concurs se pot depune la secretariatul unității Școala Profesională ,,Hortensia Papadat Bengescu”, comuna Iveşti, în intervalul orar 900 – 1500, până cel târziu în data de 22 septembrie 2023, ora 1500.
Relaţii suplimentare la sediul unității Școala Profesională ,,Hortensia Papadat Bengescu” comuna Iveşti, persoană de contact: Arghire Ionica, tel. 0236866188; mail: hpbengescu@yahoo.com.