îngrijitor (femeie de serviciu)


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OLTEA DOAMNA”, Oradea, județul Bihor
Anuntul a expirat


Anunt


ÎNGRIJITOR (femeie de serviciu), 1 post (angajare pe perioada nedeterminata), condiții specifice – vechime în muncă minimum 3 ani
calendar concurs:
– 21 septembrie 2023, ora 14 ,00 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 22 septembrie 2023 selecţia dosarelor,
– 25 septembrie 2023 afișarea rezultatelor selecției dosarelor și depunerea contestațiilor până la ora 14,00
– 26 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor soluționări contestațiilor ;
– 29 septembrie 2023, începând cu ora 10,30 – proba practica; afișarea rezultatelor la proba practica și depunerea contestațiilor până la ora 14,00;
– 02 octombrie 2023, afișarea rezultatelor după contestații și desfășurarea interviului începând cu ora 10,30; afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor până la ora 16,00
– 3 octombrie 2023, afișarea rezultatului final al concursului
Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul Școlii Gimnaziale Oltea Doamna Oradea, e-mail olteadoamna4@gmail.com, tel. 0259 412094