Îngrijitor curăţenie, post vacant , perioada nedeterminată


Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu, județul Gorj,
Expiră azi


Anunt


Îngrijitor curăţenie, post vacant , perioada nedeterminată; numărul de posturi : 1

Condiţii specifice de participare la concurs:
– Nivelul studiilor – studii liceale (cu diplomă de bacalaureat)
– Vechimea necesară – nu se solicită
Alte condiţii specifice de participare la concurs:
– Domiciliul în Municipiul Tg-Jiu
– Cursuri de igienă
Calendarul concursului:
– Termenul de depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor 29.09.2023, ora 15,00, la sediul unităţii
– Selecţia dosarelor în data de 02.10.2023
– Proba scrisă în data de 10.10.2023 ora 9,00, la sediul unităţii
– Afişarea rezultatelor la proba scrisă – 10.10.2023
– Proba practică în data de 12.10.2023 ora 9,00 , la sediul unităţii
– Afişarea rezultatelor la proba practică – 12.10.2023
– Afişarea rezultatelor finale – 13.10.2023

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” cu sediul în Tg-Jiu, strada Griviţa nr. 34, județul Gorj,