îngrijitor curățenie grădiniță (0,25 normă)


Școala Gimnazială Coțofenii din Față, județul Dolj
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Coțofenii din Față, cu sediul său în Coțofenii din Față, str. Coțofenilor, nr.437, jud. Dolj, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor curățenie grădiniță
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant,0,25 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 2 ore pe zi; 10 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: studii medii sau gimnaziale
• Vechimea în muncă: 1 an
• disponibilitate pentru program de lucru dimineața și după –amiaza ( 2 ore/zi)
• posedă abilităţi de muncă în echipă

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Coțofenii din Față, cu sediul său în Coțofenii din Față, str. Coțofenilor, nr.437, jud. Dolj, până la data de: 21.09.2023, 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, 14.00
11. Susţinerea probei practice 03.10.2023, 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 03.10.2023, 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 04.10.2023, 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Prof. DINU SIMONA ALINA, funcția Director, având numărul de telefon 0769006716.