îngrijitor curățenie


Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Turda, județul Cluj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


îngrijitor curățenie, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 2.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire sau de bacalaureat
2. Perfecționări (specializări): Curs Noțiuni fundamentale de igienă
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): –
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare, comunicare și muncă în echipă, disponibilitate pentru program flexibil și desfășurarea unor activități în afara programului
6. Cerințe specifice(conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): –
7.Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime: nu necesită

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 2 octombrie 2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 4 octombrie 2023, ora 13,00, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 5 octombrie 2023, ora 13,00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 10 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10 octombrie 2023, ora 15.00;
– proba practică în data de 11 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 11 octombrie 2023, ora 12.00;
– proba interviu în data de 11 octombrie 2023, ora 12.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11 octombrie 2023, ora 15.00;
– afişarea rezultatelor finale: 13 octombrie 2023, ora 12.00;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 13 octombrie 2023, ora 15,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16 octombrie 2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Național “Mihai Viteazul”, cu sediul în Turda, strada Dr.Ioan Raţiu nr. 111, județul Cluj, la secretariat, tel. 0728044412, persoana de contact Dan Adriana Simona, email: cnmvturda@gmail.com;