ÎNgrijitor curăţenie


Şcoala gimnazială "ÎNV. GÂLGĂU IOSIF" PĂGAIA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Îngrijitor curăţenie 1/2 normă pe perioadă nedeterminată. Angajator: Şcoala Gimnazială „Înv. Gâlgău Iosif” Păgaia, Locul de muncă va fi la Şcoala Primară Nr.1 Boianu Mare şi la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Boianu Mare. Condiţii specifice: 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: Absolvent a 8 clase, 2. Domiciliul în localitatea Boianu Mare. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul unităţii de învăţământ până la data de 29.09.2023, ora 14. Concursul va avea loc în data de 05.10.2023, începând cu ora 09:00 la sediul școlii. proba scrisă: ora 09:00. Publicarea rezultatelor în data de 05.10.2023 ora 11:00.
Proba practică în data de 05.10.2023, ora 11:30. Interviu în data de 05.10.2023, ora 14:30. Informaţii suplimentare la secretariatul unităţii şi la numărul de tel: 0259/428940