Îngrijitor curățenie


Colegiul Național “Liviu Rebreanu”, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Colegiul Național “Liviu Rebreanu”, cu sediul în localitatea Bistriţa, Bulevardul Republicii nr. 8, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor curățenie
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ/Personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice de ocupare a postului
– Studii generale
– Vechimea minimă în muncă: 2 ani

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Colegiul Național “Liviu Rebreanu”, cu sediul în: localitatea Bistriţa, Bulevardul Republicii Nr.8 judeţul Bistriţa Năsăud. 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 14.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 12.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 13.10.2023, ora 12.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 13.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 16.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului 17.10.2023, ora 12.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.10.2023, ora 15.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 18.10.2023, ora 12.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.10.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 18.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0363.100.438, pe website: www.cnlr.ro, persoană de contact: Soanca Lucretia Alina, având funcția de secretar.