îngrijitor curățenie


Colegiul „Emil Negruțiu” Turda, județul Cluj
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul „Emil Negruțiu” Turda cu sediul în Turda, str. Agriculturii nr. 27 , judetul Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitor curățenie, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0728972264, persoană de contact Mocian Monica, email: emilnegrutiu@gmail.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 27.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani

Bibliografie şi tematică:
1. Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare – Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor;
2. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
3. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252);
4. Curățarea și dezinfecția;
5. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru îngrijitor curățenie.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 14 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 27 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 28 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 28 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 29 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 29 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 5 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 5 octombrie 2023 11.00
termen limită contestații la proba scrisă 5 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 5 octombrie 2023 12.30
proba practică 5 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la proba practică 5 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 6 octombrie 2023 12.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției .