ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE


Liceul cu Program Sportiv Slatina, județul Olt
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Liceul cu Program Sportiv Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Toamnei nr. 10, jud. Olt, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: medii
• Vechimea în muncă: minim 15 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Liceul cu Program Sportiv Slatina, cu sediul în Slatina, Str. Toamnei nr. 10, jud. Olt 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei practice 10.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 10.10.2023, ora 11.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 10.10.2023, ora 11.30
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 13.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 15.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 13.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: lpsslatina.ro, persoană de contact: Micu Mirela funcția secretar șef, având numărul de telefon 0249435182