îngrijitor copii,cod COR 531101, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădinița cu program prelungit”Primii pași” nr. 10 Brașov, județul Brașov
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor copii,cod COR 531101, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii gimnaziale/liceale,cu diplomă de absolvire/bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări):nu se solicită;constituie avantaj activitatea anterioară cu copiii,în cadrul unei instituții(de stat sau privată);
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de adaptare la activitatea cu copiii și adulții,empatie,abilități de comunicare si muncă în echipă,abilități de adaptare și viteză de reacție reacție la situații neprevăzute,ritm susținut de lucru;
6. Vechime: nu se solicită;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 12.09.2023-25.09.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– afișare selecție dosare:27.09.2023,ora 13.00,la sediul instituției.

– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 03.10.2023,ora 14.00,la sediul instituției
– afişarea rezultatelor probelor: 04.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției.
– afișarea rezultatelor finale: 05.10.2023,ora 12.00,la sediul instituției.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023,ora 12.00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița cu program prelungit”Primii pași” nr. 10 Brașov, cu sediul în Brașov, strada Mircea cel Bătrân nr.9, județul Brașov, compartimentul registratură tel. 0268424707, persoana de contact director Bâte Gabriela, e-mail:gradi_pp10_bv@yahoo.com.