ingrijitor copii, post vacant, pe perioadă determinată


Grădinița Cu Pp Casuța Bucuriei Nr. 11 Brasov, Brasov, județul. Brasov
Expiră in 2023-10-03


Anunt


ingrijitor copii, post vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1 (unu);

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diploma de absolvire
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare cu copii
3. Vechime nu necesita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):03.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 05.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.10.2023 ora 15
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 11.10.2023 ora 15
– proba interviu în data de 11.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.10.2023 ora 15
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 13.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.10.2023, ora 16.30, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița Cu Pp Casuța Bucuriei Nr. 11 Brasov, cu sediul în Brasov, strada. Tudor Vladimirescu nr. 33, județul. Brasov, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0268420215, persoana de contact : Chiriac Alina – tel : 0764230825 si Kinda Ibolya – tel 0733810218, email: gradinita11brasov@yahoo.com