Îngrijitor copii grădiniță


gRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 tÂRGOVIȘTE
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu program prelungit nr.2 Târgoviște cu sediul in Loc. Târgoviște ,Str. Radu Vărzaru Armașu,nr.9A, Jud.Dâmbovița, anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de ÎNGRIJITOR-personal nedidactic, cu 0.5 norma(1 post 0.5 norma la Grădinița cu program normal nr.4 și1 post 0.5 norma la Grădinița cu program prelungit nr.2 Târgoviște), pe perioada nedeterminată, in data de 28.09.2023, ora 10.00.
Calendarul concursului:
 dosarele de concurs se depun: in perioada în perioada 08.09.2023-21.09.2023, în intervalul orar 08.00-16.30,la sediul Grădiniței cu program prelungit nr.2,Târgoviște;
 selecția dosarelor se va face în data de 25.09.2023, iar lista candidaților admiși va fi afișată la avizierul instituției în data de 26.09.2023 până la ora 14.00;
 depunerea contestațiilor în urma selecțiilor dosarelor depuse: 27.09.2023,pâna la ora 15.30;
 afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 27.09.2023, pănă la ora 16.30;
 proba practică: 28.09.2023 ora 10.00, la sediul Grădiniței cu program prelungit nr.2,Târgoviște;
 afișarea rezultatelor probei practice: 29.09.2023, ora 12.00;
 depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice: 02.10.2023, ora 13.00;
 afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise : 02.10.2023 ora 13.30;
 interviu: în data de 03.10.2023, ora 10:00 la sediul Grădiniței cu program prelungit nr.2 Târgoviște,
 afișarea rezultatelor interviului: 03.09.2023, ora 14.00;
 depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 04.10.2023,ora 13,00;
 afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii interviului: 03.10.2023, ora 13.30;
 afișarea rezultatelor finale în data de 03.10.2023, ora 13.30;
Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu program prelungit nr.2,loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița. telefon 0345103329/ 0744479014.