îngrijitor copii (3 posturi vacante)


Grădinița cu Program Prelungit Petrache Poenaru
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Petrache Poenaru, cu sediul în Craiova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 87, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor copii
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
Curs de igiena OBLIGATORIU
Studii: liceale
Vechimea în muncă: cel puțin 1an

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Grădinița cu Program Prelungit Petrache Poenaru cu sediul în Craiova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 87, jud. Dolj, până la data de: 22.09.2023, ora 10.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 16.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 13.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0744305437 și pe website: www.gradinitapetrachepoenaru.ro, persoană de contact: Constantinescu Iordana având funcția de director.