Îngrijitor copii


Grădinița cu program prelungit Lumea copiilor constanța
Anuntul a expirat


Anunt


Îngrijitor copii – 1 normă
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii
2. Perfecționări (specializări): cursuri igienă
3. Vechime: minim 3 ani
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):
12.09 – 23.09.2023, orele 10-12, la sediul instituţiei.
– selecţia dosarelor: 24.09.2023, orele 10-12, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 29.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 29.09.2023, ora 11.30
– proba interviu în data de 29.09.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.09.2023 , ora 13.00
– afişarea rezultatelor finale: 29.09.2023, ora 13.15
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 29.09.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 29.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29.09.2023, ora 14.30, la sediul instituţiei.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibbliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției, Grădiniței cu program prelungit Lumea copiilor Constanța, tel. 0341440049, persoana de contact Vasiliu Ramona, email: grlumeacopiilor@gmail.com.