Îngrijitor copii


Grădinița Peștișorul de aur
Anuntul a expirat


Anunt


o Grădinița Peștișorul de aur, cu sediul în București, str. Rotundă, nr.19, sector 3, în conformitate cu HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante de: 5 posturi îngrijitor copii,
o Condiții de participare: nivelul studiilor – minimum 8 clase, vechime minim 1 an în muncă
o Concursul va avea loc la sediul unității: selectarea dosarelor de înscriere 22.09.2023ora 13.00, proba scrisă 28.09.2023, ora 10.00, proba practică 29.09.2023 ora 10.00, interviul 29.09.2023 ora 12.00.
o Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 20.09.2023, ora 10.00.Persoană de contact Nedelcu Mioara- 0741060533

BIBLIOGRAFIE
CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL VACANT ÎNGRIJITOR
• OMS nr.1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004, privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice-Cap.II- Norme generale de conduit profesională a personalului contractual, art.7;
• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.319 din 2006, privind sănătatea și securitatea muncii și modificările și completările ulterioare:

-Cap.IV-Obligațiile lucrătorilor;
-Cap.V-Supravegherea sănătății;
-Cap.VI-Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;
-Cap.VII-Grupuri sensibile la riscuri.
• Ordin 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică, privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;