îngrijitor copii


Grădinița cu Program Prelungit Dințișori de Lapte nr 23, Brașov, judetul Brasov
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor copii; numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: minim 10 clase;
2. Perfecționări (specializări): cel puțin o calificare curs igiena , curs baby sitter;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, adaptare, gestionare situatii, indemâmare, gestionare resurse alocate
4. Vechime – experienta anterioara constituie un avantaj.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023 ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023 ora 10, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023 ora 11.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 04.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 04.10.2023 ora 13.00
– proba interviu în data de 04.10.2023 , ora 14.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023 , ora 15.00, la sediul instituției
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023 ora 16.00, la sediul instituției
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023 ora 17.00-17.30, la sediul instituției
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.10.2023, ora 18.00, la sediul instituţiei.
v
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița cu Program Prelungit Dințișori de Lapte nr 23, cu sediul în Brașov, strada Jupiter, nr. 4, județul Brașov, compartimentul resurse umane/direcțiune, persoana de contact Prof. Lesenciuc Simona, email: grădinița23bv@yahoo.ro