îngrijitor


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, PLOIEȘTI, județul Prahova
Expiră maine


Anunt


1 POST ÎNGRIJITOR-PERIOADĂ DETERMINATĂ
Condiții specifice:
– Studii generale sau medii;
– Abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii;
– Apt din punct de vedere fizic și psihic pentru exercitarea funcției;
– Abilități și disponibilitate de muncă în echipă.
Calendarul concursului:
1 Înscriere 19.09.2023-28.09.2023, la secretariat, în intervalul 08.00-13.00
2 Selecția dosarelor de înscriere 28.09.2023, în intervalul 13.00-14.00
Afișarea rezultatelor 28.09.2023, 14.00
3 Proba scrisă 03.10.2023, ora 09.00
4 Proba practică 03.10.2023, ora 10.30
5 Interviu 04.10.2023, ora 09.00
Afișarea rezultatelor 04.10.2023, ora 13.00
Contestații cu privire la rezultatul concursului 04.10.2023, in intervalul 13.00-13.30, la secretariat
Soluționarea contestațiilor (afișare) 06.10.2023, ora 14.30
6 Rezultatele finale 06.10.2023, ora 14.30

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00-13.00 la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI, TELEFON: 0244555460, e-mail toma3caragiu@gmail.com