îngrijitor


Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara
Expiră in 2023-10-02


Anunt


ingrijitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 2.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitor:

1. Studii de specialitate: școala generală/școală profesională/studii medii

2. Perfecționări (specializări): Nu este cazul

3. Abilități, calități și aptitudini necesare:

-abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul din unitate

-capacitatea de a lucra individual și în echipă

-asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei în cadrul unității

4. Vechime: Nu se solicită

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 2 octombrie 2023, ora 15, la sediul instituţiei;

Selecţia dosarelor: 3 octombrie 2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 10 octombrie 2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10 octombrie 2023, ora 10.45
– proba practică în data de 10 octombrie 2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 10 octombrie 2023, ora 12.45
– proba interviu în data de 10 octombrie 2023, ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10 octombrie 2023, ora 14.45
– afişarea rezultatelor finale: 10 octombrie 2023, ora 16.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 11 octombrie 2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12 octombrie 2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, cu sediul în Timișoara, bd. C.D.Loga, nr. 45, județul Timișoara, compartimentul secretariat, tel. 0356800400, persoana de contact Rus Florentina, email: lped_tm@yahoo.com.