îngrijitor


Grădiniţa cu Program Prelungit Campionii
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Grădiniţa cu Program Prelungit Campionii, cu sediul în Mioveni, str. Parasti nr. 1, judetul Arges, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0727743051, persoană de contact Marin Magdalena, email: gradinita.campionii@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 28.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: 1 an la loc de muncă în domeniul instituțiilor care au beneficiari prescolari
3. Alte condiții: abilitati de comunicare si relationare

Bibliografie şi tematică:
afisata la sediul grădiniței

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 15 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 28 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 29 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 29 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 2 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 6 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 6 octombrie 2023 12.00
termen limită contestații la proba scrisă 6 octombrie 2023 14.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 6 octombrie 2023 15.00
interviul 9 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 9 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 10 octombrie 2023 15.00