ÎNGRIJITOR


GRĂDINIȚA cu program prelungit nr. 33 sibiu
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Grădinița P.P. Nr. 33 Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada Aleea Artileriștilor nr.4 județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant – îngrijitoare – pe perioadă nedeterminată, aprobat prin H.G. nr.1336/2022 la sediul unității- proba scrisă în data de 9.10.2023, ora 09.00, proba practică în data de 11.10.2023 ora 13.00, proba interviu în data de 11.10.2023, ora 15.00.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– Nivel studii- generale sau medii;
– Nu se solicită vechime în muncă.
– Certificat de absolvire curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă sau în curs de finalizare.
Data limită până la care candidaţii pot să depună actele pentru dosarul de concurs este 29 septembrie 2023 – 3 octombrie 2023 la sediul instituției noastre.
Date contact: secretariat, telefon: 0269221908