îngrijitor


Școala Gimnazială Petofi Sandor Coltău, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Anunt


Scoala Gimnaziala Petofi Sandor Coltau cu sediul în Coltău, str. Piata Eroilor nr. 41, judetul Maramures, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: ingrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0745569749, persoană de contact Mezei Zoltan Robert, email: scoalacoltau@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 27.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se solicita vechime
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 14 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 27 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 28 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 28 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 29 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 29 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 5 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 5 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 6 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 6 octombrie 2023 15.00
interviul 9 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 9 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 10 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 10 octombrie 2023 15.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției .