Îngrijitor


Școala Gimnazială Segarcea, județul Dolj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Școala Gimnazială Segarcea cu sediul în orașul Segarcea, Str. Unirii, nr. 35A, jud. Dolj organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
STRUCTURA: Gradinița cu Program Prelungit Nr.3 Segacea
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată/

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Nu necesită vechimea minimă în muncă

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
orașul Segarcea, Str. Unirii, nr. 35A, Dolj Termen limita: 02.10.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea interviului 16.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 16.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023, ora 16.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 18.10.2023, ora 09.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, persoană de contact: Turculeanu Floriana, functia Secretar, avand numarul de telefon 0769.633.077.