îngrijitor


Liceul Teoretic Mircea Eliade, Galați, județul Galați
Expiră in 2023-10-02


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii generale sau studii medii
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: rezistență la stres și efort fizic moderat, asumarea responzabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei, a mijloacelor și a materialelor din dotare
3. Vechime: nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.09.2023 – 02.10.2023, ora 13, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 10, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor de la selecţia dosarelor: 06.10.2023, ora 10.00
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 11.10.2023, ora 11.00
– proba interviu în data de 11.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.10.2023, ora 12.00
– afişarea rezultatelor finale: 11.10.2023, ora 12.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– depunere contestații la selecţia dosarelor: 09.10.2023, pana la ora 13.00
– afişarea rezultatelor de la contestații la selecţia dosarelor: 10.10.2023, ora 14.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Teoretic Mircea Eliade, cu sediul în Galați, strada Milcov, nr. 13, județul Galați, compartimentul secretariat, tel. 0236460882, persoana de contact Constantin Tatiana, email: ltmeliade@yahoo.com