Îngrijitor


Școala Gimnazială Mugeni, județul Harghita
Expiră maine


Anunt


Școala Gimnazială Mugeni, cu sediul în Mugeni, str. Principală nr. 166, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 0.5 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Primară Lutița
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4. ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: 10 clase
– cunoașterea limbii română și a limbii maghiară.
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: … nu se solicita
Avantaj:
-pregătire profesională, muncitor calificat
– vechime în specialitate
– dovezi, pregătiri în domeniul alimentației.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 13.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimnazială Mugeni, cu sediul în Mugeni, str. Principală nr. 166, jud. Harghita 27.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 11.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 11.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 12.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei interviu 05.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu 06.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 9.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 10.00

Relaţii suplimentare la sediul unității, persoană de contact: Mihályi Ferenc, director, telefon Tel. /Fax. 0741036284, 0266245410