îngrijitor


Școala Gimnazială Nr. 2 Tudor Vladimirescu-Albești, sat Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani
Expiră azi


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: gnerale/medii
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate la timp de lucru prelungit
3. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
 Nivelul studiilor: generale/ medii;
 Are capacitate deplină de exerciţiu
4. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar nu este cazul
5. Cunoștințe specifice postului- legislația specifică postului, în domeniul securității si sănătății în muncă, PSI
6. Competența managerială nu este cazul
7. Vechime în muncă– nu este cazul

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Concursul se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 2 Tudor Vladimirescu, după următorul grafic:
 Depunerea dosarelor: până în data de 29 septembrie 2023, ora 11.00;
Selecția dosarelor: 2 octombrie 2023 ora 10.00;
Afișare rezultat selecție dosare: 2 octombrie 2023 ora 12.00;
Depunere contestații rezultat selecție dosare: 2octombrie 2023, între orele 12.00 – 16.00;
Rezultat contestații: 03 octombrie 2023, ora 10.00;
 Proba scrisă: 10 octombrie 2023, ora. 9.00;
 Proba practică: 10 octombrie 2023, ora 12:00
Afișarea rezultatelor
10 octombrie 2023, ora 15:00
Depunerea contestațiilor
11 octombrie 2023, între orele 10,00 -12,00
Soluționarea contestațiilor
11 octombrie 2023, între orele 12,00 -14,00
Rezultatul final al concursului: 11 octombrie 2023, ora 16,00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Nr. 2 Tudor Vladimirescu-Albești, cu sediul în sat Tudor Vladimirescu, com. Albești, strada Școlii nr. 34, județul Botoșani, compartimentul secretariat, tel. 0231572145, persoana de contact Nechita Irina Vasilica, email: sctudor_vladalbesti@yahoo.com