îngrijitor


Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”, Arad, județul Arad
Expiră in 2023-10-02


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post cu normă întreagă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– abilități excelente de comunicare și învățare
3. Vechime în muncă: 5 ani;

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 02.10.2023, ora 1500, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 04.10.2023, ora 1500, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 10.10.2023, ora 900, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 1000
– proba practică în data de 10.10.2023, ora 1000, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 10.10.2023, ora 1100
– proba interviu în data de 10.10.2023, ora 1100, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023, ora 1200
– afişarea rezultatelor finale: 11.10.2023, ora 1500
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 12.10.2023, ora 1200, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.10.2023, ora 1600, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”, cu sediul în Arad, b-dul DecebaL, Nr. 31a, județul Arad, compartimentul secretariat, tel. 0257-281437, persoana de contact Sallai Maria, email: licvlaicu@yahoo.com