Îngrijitor


Școala Gimnazială Nr. 307, București, Sector 2
Expiră azi


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307, cu sediul în București, strada Luncșoara nr. 3, Sectorul 2, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
1. Denumirea postului: îngrijitor;
2. Nivelul postului: execuție
3. Numărul posturilor: 1 (un) post;
4. Compartiment/ structură: Compartiment nedidactic;
5. Durata postului: nedeterminată;
6. Timpul de lucru: 8 ore/ zi, 40 ore/ săptămână;

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 307, București, Strada Luncșoara, nr. 3, Sector 2, tel. 021 210 0012, e-mail: scoala_307@yahoo.com, persoană de contact Fuior Camelia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: generale sau medii
-Abilități, calități și aptitudini necesare: -Îndeplinirea standardelor de performanţă; – Asumarea responsabilităţilor; – Organizarea muncii în echipă; – Iniţiativă şi disciplină
-Vechimea în muncă: nu se solicită;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Nr. 307, Strada Luncșoara, nr. 3, sector 2, București Termen-limită: 29.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 14.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 15.00
5. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 12.00
7. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 14.00
8. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 15.00
9. Susţinerea probei practice (nu se admit contestații) 03.10.2023, ora 10.00
10. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 03.10.2023, ora 12.00
11. Afişarea rezultatului final al concursului 03.10.2023, ora 14.00