îngrijitor


Școala Gimnazială Nr.2 Crețești
Anuntul a expirat


Anunt


1,5 post – îngrijitor
1. Nivelul postului*: execuție;
2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată;
3. Scopul principal al postului: îngrijire și curățenie;
4. Numărul de posturi: 1 ;
Durata timpului de lucru: durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamană, respectiv 4 ore/zi,20 ore/săptămână
1. Principalele cerinţe specifice postului sunt:
• studii : generale sau medii;
• vechime în muncă: nu necesită vechime;
• abilități de comunicare;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniți);
• capacitate deplină de exercițiu;
• abilități de lucru în echipă;
• disponibilitate la program flexibil;
• răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat;
• răspunde de inventarul încredințat;
• știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie;
• efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;
• efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;
• cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
• cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI.