Ingrijitor


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TUTOVA
Expiră in 2023-10-04


Anunt


Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tutova, cu sediul în Tutova, județul Vaslui, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 1336 din 28.10.2022.
Denumirea postului – îngrijitor post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– diplomă de absolvire a 12 clase minim;
– vechime – 5 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisă în data de 06 octombrie 2023 , ora 10.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 12 octombrie 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 18 actombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: secretariat, telefon 0235/428043