ingrijitor


comuna apata
Anuntul a expirat


Anunt


Nivelul postului :Funcție de execuție
Denumirea postului ;Ingrijitor
Numărul de posturi :1 post vacant
Compartiment structură:Compartiment Administrativ gospodăresc
Perioada :Nedeterminată
Durata timpului de lucru :8 ore pe zi ;40 de ore pe săptămână
Condiții generale ;sunt cele prevăzute la art.15 la H.G.NR.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Condiții specifice de participare la concurs ;
-studii generale sau medii,atestate cu diplomă de absolvire
-vechimea în specialitatea studiilor :nu necesită
Calendarul de desfășurare a concursului ,respectiv data limită și ora până la care pot depune dosarele de concurs.
Dosarele de înscriere la concurs,întocmite conform art.35 H.G. nr.1336/28.10.2022 se depun la sediul Primăriei Comunei Apața în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ,respectiv până la data de 25.09.2023 ora 16
-selecția dosarelor 27 septembrie 2023 ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Apața
-depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 28 septembrie 2023 ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Apața
-proba scrisă 03.10.2023 ora 11 la sediul Primăriei Comunei Apata
-depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023 ora 14,00
-proba interviu 05.10.2023 ora 11 la sediul Primăriei Comunei Apața
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de interviu 06.10.2023 ora 11,00 la sediul Primăriei Comunei Apața

Date contact Tel ; 0268/284504 sau 0761322247 ,fax 0268/2846489 email contact@primaria-apata.ro
Persoana de contact d-na Szabo Ildiko -Consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane