INGRIJITOR


SCOALA GIMNAZIALA NR. 169
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Nr. 169, cu sediul în București, strada Pașcani nr. 2, sector 6, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: Îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Numărul de posturi: 1
Dosarele de concurs se depun la sediul unității Str. Pașcani Nr. 2, compartimentul Secretariat, tel. 021.413.24.31, email: scoala169@yahoo.com
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: generale/medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: de lucru în echipă
3. Vechime minim 3 ani

D.) Bibliografie şi tematică:
1. Legea 53 din 2003- CODUL MUNCII, cu modificarile si completarile ulterioare
2. LEGEA NR.319/ 2006 A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ;
3. LEGEA NR.307/ 12.07.2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR;
4. ORDIN NR.163/ 28.02.2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR;