ingrijitor


Scoala gimnaziala nr. 150
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Școala Gimnazială Nr. 150, Sector 5, București organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă determinată, 8 ore/zi, de îngrijitor, normă întreagă, până la data de 13.06.2024.
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Pentru postul de îngrijitor
– nivelul studiilor: medii;
– vechime în specialitate – nu este obligatoriu;
– cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă şi în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi PSI;
– disponibilitatea efectuării altor sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
– abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii;
– disponibilitate pentru un program flexibil.
CALENDAR
1 Publicarea anunţului 19.09.2023
2 Depunerea dosarelor 19.09-03.10.2023, 9,00-13,00
3 Verificarea și selecția dosarelor 03.10.2023
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 04.10.2023 12.00-15.00

6 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 06.10.2023, ora 11.00
7 Proba practică 10.10.2023, între orele 10.00-12.00
8 Afișarea rezultatelor probei practice 10.10.2023, ora 14.00
9 Depunerea contestațiilor după proba
practică 11.10.2023, 10.00-12.00
10 Afișarea rezultatelor după contestații proba practică 11.10.2023, ora 14.00
11 Proba interviului 13.10.2023, între orele 10.00-12.00
12 Afișarea rezultatelor la interviu 13.10.2023, ora 14.00
13 Depunerea contestațiilor după interviu 16.10.2023, între orele 9.00-12.00
14 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 16.10.2023, ora 14.00
15 Afişarea rezultatelor finale 17.10.2023, ora 12.00
Relatii suplimentare se pot obţine la secretariat, telefon 0214108408, e-mail: director_scoala_150@yahoo.com, www.scoala150.ro, sau la sediul institutiei, bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5, Bucuresti.