îngrijitor


Muzeul județean buzău
Anuntul a expirat


Anunt


Muzeul Judetean Buzău, cu sediul în Buzău, Ale. Castanilor, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, a funcției contractuale de execuție vacante:
– îngrijitor, studii medii/generale
Condiții specifice de participare la concurs:
– Studii medii/generale;
– Vechime de minim 6 luni în specialitatea postului
Calendarul concursului:
Publicarea anunțului: 07.09.2023
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 07.09.2023 – 20.09.2023 de luni până joi între orele 0800-1600, vineri între orele 0800-1330
Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 20.09.2023 ora 1600
Selecția dosarelor de concurs: 21.09.2023
Afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs: 22.09.2023 ora 0800
Termenul de depunere a contestațiilor: 25.09.2023 ora 0800
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatului contestațiilor: 26.09.2023 ora 0800
Proba scrisă: 28.09.2023 ora 1000
Afișarea rezultatului probei scrise: 29.09.2023 ora 0800
Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise: 02.10.2023 ora 0800
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise și afișarea rezultatului contestațiilor: 03.10.2023 ora 0800
Interviul: 04.10.2023 ora 1000
Afișarea rezultatului interviului: 05.10.2023 ora 0800
Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul interviului: 06.10.2023 ora 0800
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul interviului și afișarea rezultatului contestațiilor: 09.10.2023 ora 0800
Afișarea rezultatului final al concursului: 10.10.2023 ora 0800
Bibliografie:
-Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice : Art.11;
-Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii :Art.22 -Art. 23;
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: Art.22;
-Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „ Răspunderea disciplinară” ( art.247-art.252);
-Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 republicată- art.10 .
Tematică:
-Reguli de efectuare a curățeniei în institutiile de cultură:
-Metode de dezinsecție și dezinfecție;
-Noțiuni fundamentale de igienă;
-Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatile de cultura.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției: Muzeul Judetean Buzău, Ale. Castanilor, nr.1, telefon 0238-710561, persoană de contact: Simona Tănase, e-mail: home@muzeubzau.ro și de pe website:muzeubuzau.ro.