Ingrijitor


GRADINITA NR 68
Anuntul a expirat


Anunt


Denumirea postului: îngrijitor
Numărul de posturi: 5
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – studii profesionale, studii medii din alte domenii, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – reprezintă avantaj experienţa în lucrul cu antepreșcolarii/ preșcolarii.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 12.09.2023 – 25.09.2023, în intervalul orar: 09.00 – 13.00, la Grădinița nr. 68 cu sediul în localitatea București, Sector 3, Str Gura Iaomitei, nr 20;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, în intervalul orar: 10.00 – 12.00, la Grădinița nr. 68 cu sediul în localitatea București, Sector 3, Str Gura Ialomitei, nr 20;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 10.00, la Grădinița nr. 68 cu sediul în localitatea București, Sector 3, Str Gura Ialomitei, nr 20;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.10.2023, ora 13.30.
– proba interviu în data de 04.10. 2023, ora 10.00, la Grădinița nr. 68 cu sediul în localitatea București, Sector 3, Str Gura Ialomitei, nr 20;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 14.30.
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 16.00.

Date de contact: Grădinița nr. 68, str. Gura Ialomitei, nr. 20, compartimentul resurse umane/alt departament, telefon: 0213450038, persoană de contact: Director Buzdugan Elena Alina, e-mail: gradinita.68@s3.ismb.ro.