ingrijitor


universitatea de medicina si farmacie "carol davila" din bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cu sediul în str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a unui post contractual de execuţie vacant de îngrijitor (M), cu normă întreagă de 8 ore/zi, minim studii gimnaziale, fără condiţie de vechime, la Administrativ-Facultatea de Medicină, Direcţia Economico – Administrativă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 12.09.2023 – 25.09.2023 pana la ora 1500 – DEPUNERE DOSARE CONCURS
• 27.09.2023 – SELECTIE DOSARE DE CONCURS
• 28.09.2023 – AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE
• 29.09.2023 – DEPUNERE CONTESTATII selectie dosare
• 02.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII selectie dosare
• 03.10.2023 – AFISARE CONTESTATII selectie dosare
• 04.10.2023 – CONCURS ora 1000 (proba practica)
• 05.10.2023 – AFISARE REZULTATE PROBA PRACTICA
• 06.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII proba practica
• 09.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII proba practica si afisare rezultat
• 10.10.2023 – INTERVIU ora 10 00
• 11.10.2023 – AFISARE REZULTAT INTERVIU
• 12.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII interviu
• 13.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII interviu si AFISARE REZ.FINAL
Concursul se va desfăşura la Rectoratul Universitatii de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Direcţia Economico-Administrativa.
Înscrierile se pot face până la data de 25.09.2023 ora 1500, la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Directia R.U.N.O.S. – Serviciul de Resurse Umane – Incadrări, Evidenţa Informatizată salariaţi.
Taxa înscriere concurs – 100 lei.
Telefon informaţii suplimentare: 021.318 07 19 interior 193.
E-mail: runos@umfcd.ro
Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. se vor posta pe site-ul universitatii: www.umfcd.ro si la sediul Rectoratului Universitaţii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr.37, sector 2.