Îngrijitor


Gradinita nr 268 - cresa Brandusa
Anuntul a expirat


Anunt


Îngrijitor- 2 posturi
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – studii profesionale, studii medii din alte domenii, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – reprezintă avantaj experienţa în lucrul cu antepreșcolarii/ preșcolarii.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 07.09.2023 – 20.09.2023, în intervalul orar: 09.00 – 16.00, la Grădinița nr. 268 cu sediul în localitatea București, Sector 5, strada Ion Creangă, nr 8;
– selecţia dosarelor: 21.09.2023, în intervalul orar: 10.00 – 12.00, la Grădinița nr. 268 cu sediul în localitatea București, Sector 5,Strada Ion Creangă, nr 8;
– afisarea dosarelor admise 21.09.2023 ora 13.00;
– contestații dosare: 21.09.2023 ora 13.00-16.00
– soluționare contestații dosare: 22,09,2023 ora 12.00;
– proba scrisă 25.09.2023, ora 10.00, la Grădinița nr. 268 cu sediul în localitatea București, Sector 5, Strada Ion Creangă, nr 8;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 25.09.2023, ora 14.00
– depunere contestații proba scrisă: 26.09.2023 ora 10.00 – 12.00;
– afișarea rezultatelor contestațiilor proba scrisă 27.09.2023 ora 14.00
– proba interviu 28.09. 2023, ora 10.00, la Grădinița nr. 268 cu sediul în localitatea București, Sector 5, Strada Ion Creangă, nr 8;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu:28.09.2023, ora 14.00.
– contestații interviu: 29.09.2023, ora 10.00.
– soluționare contestații interviu 29.09.2023 ora 13.00;
– afisare rezultat final concurs 29.09.2023 ora 16.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădinița nr. 268, din str. Ion Creangă, compartimentul resurse umane/alt departament, telefon: 0742.080.571, e-mail: gradinita_268_puisor@yahoo.com