îNGRIJITOR


Colegiul de Științe „ Grigore Antipa” Brașov
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale/medii,
2. Vechime în muncă: nu este obligatoriu
3. Abilități de lucru în echipă
4.Abilități de relaționare-comunicare
5.cunoștințe de legislație specifice locului de muncă

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 26.09.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la selecția dosarelor: 27.09.2023, ora 12.00;
– termen de contestare selecție dosare: 28.09.2023, între orele 12:00- 14.00;
– afişare rezultate la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor: 29.09.2023,după ora 15.00
– proba practică în data de 2.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
-afişarea rezultatelor la proba practicăr: 2.10.2023, după ora 16.00;
-termen de contestare probă practică: 3.10.09.2023, între 9:00-12:00;
-afișare rezultate contestație: 3.10.09.2023, după ora 15:00
– proba interviu în data de 4.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției;
-afișarea rezultatelor la interviu: 4.10.2023, ora 15:00
– termen contestare : 5.10.2023, între orele 9:00-12:00;
– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 5.10.2023, ora 14.00;
– afişarea rezultatelor finale: 5.10..2023, ora 15.00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul și la sediul instituției angajatoare:Colegiul de Științe„Grigore Antipa” , cu sediul în Strada Aurelian Nr.2, Brașov, județul Brașov, compartimentul Secretariat, tel: 0368427228 sau mail: lgabv@yahoo.com