ÎNGRIJITOR


Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, Brăila, județul Brăila
Anuntul a expirat


Anunt


INGRIJITOR – 1 POST perioadă nedeterminată

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• nivelul studiilor: MEDII;
• vechime în muncă de minimum 3 ani;
Constituie avantaje:
• Curs igienă;
• Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în week-end;
• Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
• Cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;
• Spirit organizatoric;
• Capacitatea de gestionare a timpului si a priorităților

Consursul se va desfășura în perioada: 11 septembrie 2023 – 06 octombrie 2023
NR. CRT ETAPA DE CONCURS DATA/ PERIOADA INTERVAL ORAR LOCAȚIA
1 Depunere dosare 11.09 – 22.09.2023 09:00-15:00 SECRETARIAT
2 Selecţia dosarelor 25.09.2023 08:00-14:00
3 Afişarea rezultatelor inițiale 25.09.2023 15:00 AVIZIER/SITE
4 Depunere contestaţii 26.09.2023 09:00-15:00 SECRETARIAT
5 Afişare rezultate finale selecţie dosare 27.09.2023 15:00 AVIZIER/SITE
6 Proba scrisă 28.09.2023 9:00 SALĂ EXAMEN
7 Afişare rezultate iniţiale proba scrisă 29.09.2023 9:00 AVIZIER/SITE
8 Depunere contestaţii proba scrisă
29.09.2023 9:00-15:00 SECRETARIAT
9 Soluţionare contestații şi afişare rezultate finale proba scrisă 02.10.2023 09:00 AVIZIER/SITE
10 Afișarea datei/orei interviului 02.10.2023 09:00 AVIZIER/SITE
11 Susţinere interviu 03.10.2023 9:00 SALĂ EXAMEN
12 Afişare rezultate iniţiale interviu 03.10.2023 16:00 AVIZIER/SITE
13 Depunere contestaţii interviu 04.10.2023 09:00-15:00 SECRETARIAT
14 Soluţionare contestaţii interviu 06.10.2023 12:00 AVIZIER/SITE
15 Afişare rezultate finale concurs 06.10.2023 14:00 AVIZIER/SITE

Date de contact: Liceul Teoretic Panait Cerna
B-dul Dorobanților, nr. 311, 810075 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 37 65; Fax: +40(0) 239 61 37 65
https://liceulteoreticpanaitcerna.weebly.com, panait_cerna@yahoo.com
Relații la secretariatul liceului în zilele de luni-vineri interval orar 09-15.