ingrijitor


Colegiului Economic “Viilor”
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul Economic “Viilor”, Sos. Viilor nr. 38, Sector 5, Bucuresti, organizează Concurs pentru ocuparea:
❖ 1 post vacant contractual
❖ Tip angajator: Instituție publică locală
❖ Categoria postului: Funcție contractuală – ÎNGRIJITOR
❖ Tipul postului: Permanent – perioadă nedeterminată
❖ Nivelul postului: Funcții de execuție
❖ Nivel studii: generale/medii

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• Studii generale sau studii medii;
• Abilități de comunicare și relaționare cu personalul unității de învățământ;
• Abilități de muncă în echipă;
• Disponibilitate pentru muncă în două schimburi;
• Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;
• Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;
• Cunoștințe în domeniul Sănătății și securității în muncă și PSI.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Înscrierea/depunerea dosarelor: 12.09.2023-25.09.2023 (in intervalul 11.00-13.00)
– selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 25.09.2023
– afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor : 26.09.2023 (ora 12.00)
– depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 26.09.2023 (ora 14.00)
– soluționarea contestațiilor; Afişarea soluţionării contestaţiilor 26.09.2023: (ora 16.00)
– susţinerea probei scrise: 02.10.2023 (ora 10.00)
– rezultatul probei scrise : 02.10.2023 (ora 15.00)
– depunerea contestațiilor : 02.10.2023 (între orele 15.00-16.00)
– rezultatul contestațiilor : 02.10.2023 (ora 17.00)
– susținerea probei practice: 03.10.2023 (ora 10.00)
– rezultatul probei practice: 03.10.2023 (ora 15.00)
– afișarea rezultatelor finale: 03.10.2023 (ora 16.00)
Relații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului Economic “Viilor”, cu sediul în București, Șoseaua Viilor nr.38, sector 5, telefon 021.316.09.73.