Îngrijitor


Şcoala Gimnazială ,,alexandru vaida-voevod" CLUJ-NAPOCA
Anuntul a expirat


Anunt


Îngrijitor, 2 posturi
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: școală generală (învățământ obligatoriu)/medii
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba practică în data de 27 septembrie 2023, ora 1200, la sediul instituției.
– proba interviu în data de 28 septembrie 2023, ora 1200, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 20 septembrie 2023, ora 14,00, la sediul instituției.
Date contact: tel: 0264-442888, E-MAIL: vaidavoevodcj@gmail.com