îngrijitor


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de ÎNGRIJITOR
(COR 911201) pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii medii (minimum 10 clase);
– Vechime în muncă: minimum 1 an;
– Constituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – Luni 25.09.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei practice a concursului – Marti 03.10.2023, începând cu ora 1000.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – Vineri 06.10.2023, începând cu ora 1000 , Direcția General Administrativă.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, 10.10.2023, prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, Direcția General Administrativă, Compartiment Arhivă, corp D, demisol.