îngrijitor


Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași, cu sediul în Iași, str. Hlincea nr. 7, jud. Iași, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant/
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție/
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Gimnaziala ”Nicolae Iorga” Iasi
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: generale
• Vechimea în muncă: 1 an

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași, cu sediul în Iași, str. Hlincea nr. 7, jud. Iași, până la data de: 21.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0232/266.667 și pe website: www.scniorgaiasi.com, persoană de contact: Cojocaru Aloiza, având funcția de secretar sef.