îngrijitor


Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, cu sediul în Craiova, Str. Traian Lalescu, nr. 6, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Administrativ -personal nedidactic, Grădinița” Luceafărul „Craiova pentru alternativa Waldorf program prelungit, str.Mihail Străjan , nr. 12
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Vechimea minimă în muncă: 3 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 06.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu cu sediul în Craiova, Str. Traian Lalescu, nr. 6, jud. Dolj, până la data de: 20.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 15,00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.09.2023, ora 10,00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 02.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 02.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 03.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 03.10..2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: scoalanicolaebalcescucraiova.ro persoană de contact: Visan Daniela funcția de secretar-sef., având numărul de telefon 0251/543.160.