INGRIJITOR


Colegiul Tehnic "Costin D. Nenițescu", Brăila, județul Brăila
Anuntul a expirat


Anunt


– 2 posturi de îngrijitor ,
Condiţii specifice de participare la concurs: Îngrijitor
1. Studii de specialitate**: medii sau generale
2. Perfecționări (specializări): absolvent curs igienă sau dovada înscrierii la curs;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, disponibilitate pentru muncă în echipă;
4. Vechime: nu se solicită vechime în domeniu.

E) Calendarul de desfăşurare a concursului pentru postul de Îngrijitor, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 20.09.2023, ora 13, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 21.09.2023, ora 9, la sediul instituţiei;
– afisarea rezultatului selecției dosarelor: 21.09.2023, ora 16, la sediul instituţiei;
– se pot depune contestaţii la secția dosarelor: 22.09.2023, ora 13, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 25.09.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

– proba practică în data de 28.09.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 28.09.2023 ora 18
– se pot depune contestaţii la proba practică: 29.09.2023, ora 13, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba practică: 2.10.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

– proba interviu în data de 3.10.2023 , ora 9.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 4.10.2023 ora 14.
– se pot depune contestaţii la proba interviu: 6.10.2023, ora 13, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba interviu: 9.10.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor finale: 9.10.2023, ora 16

Datele de contact
Dosarele de concurs se depun la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu” – Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 15, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0239684996, persoana de contact Radu Adriana, email: cdnenitescu@yahoo.com