Îngrijitor – 3 posturi vacante


Grădinița cu Program Prelungit „Semenic”, municipiul Reșița, judeţul Caraș-Severin
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Semenic”, cu sediul în municipiul Reșița, str. Sportului nr. 2G, judeţul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădiniţa cu Program Prelungit „Semenic”, Reşiţa
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Vechimea în muncă: 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Grădinița cu Program Prelungit „Semenic”, cu sediul în municipiul Reșița, str. Sportului nr. 2G, judeţul Caraș-Severin, până la data de: 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 13.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 13.10.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 13.10.2023, ora 15.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023, ora 17.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Marzea Maria funcția administrator, având numărul de telefon 0763.763.770.