Îngrijitor 1


Palatul Copiilor Craiova, județul Dolj
Expiră azi


Anunt


Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, Str. Simion Bărnuțiu nr. 20, județul Dolj, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor 1
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant: 0,5 normă Palatul Copiilor Craiova – Structura Calafat si 0,5 normă Palatul Copiilor Craiova -Structura Filiasi
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Palatul Copiilor Craiova -Structura Calafat Si Palatul Copiilor Craiova -Structura Filiasi
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4ore pe zi; 20 de ore pe săptămână pentru fiecare 1/2 normă
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: generale/medii
• Vechimea în muncă: 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, Str. Simion Bărnuțiu nr. 20, județul Dolj, până la data de: 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 11.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 11.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 12.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: palatulcopiilorcraiova.ro, persoană de contact: Vaduva Anca funcția secretar, având numărul de telefon 0351413110