îngrijitor- 1 post și supraveghetor de noapte – 1 post,


Liceul Teoretic Teglas Gabor Deva, județul Hunedoara
Expiră azi


Anunt


îngrijitor- 1 post
supraveghetor de noapte – 1 post,

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii-atestate cu diplomă de absolvire;
2. Perfecționări (specializări): curs de igienă, dovedit prin certificat eliberat de instituțiile competente,pentru îngrijitor și curs de calificare în meseria de supraveghetor de noapte dovedit prin certificate eliberat de instituțiile competente, pentru postul de supraveghetor d noapte;
3. Cunoașterea limbii maghiare constituie avantaj;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
• competențe/cunoștințe în administrarea bunurilor materiale;
• cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în muncă și PSI;

5. Vechime în muncă nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului,
• 15 septembrie – publicarea anunţului, site-ul guvernului, presa naţională;
• 15-29 septembrie (între orele 9.00 – 15.00) – depunerea dosarelor de înscriere;
• 03 octombrie 2023 – selectarea dosarelor;
• 04 octombrie 2023, până la ora 12.00 – afișarea rezultatelor la selectarea dosarelor;
• 05 octombrie 2023, până la ora 13.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor;
• 06 octombrie 2023, până la ora 14.00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor;
• 09 octombrie 2023 – ora 10.00 – desfășurarea probei scrisa;
• 09 octombrie 2023 – ora 16.00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
• 10 octombrie 2023 – între orele 08.00 – 15.00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
• 11 octombrie 2023 – ora 10.00 – soluționarea contestațiilor la proba scrisă şi afișarea rezultatelor;
• 11 octombrie 2023 – ora 11.00 – desfășurarea probei practice;
• 11 octombrie 2023 – ora 14.00 – afișarea rezultatelor la proba practică;
• 12 octombrie 2023 – între orele 08.00 – 15.00 – depunerea contestațiilor la proba practică;
• 13 octombrie 2023 – ora 10.00 – soluționarea contestațiilor la proba practică şi afișarea rezultatelor;
• 16 octombrie 2023 – ora 10.00 – susținerea interviului.
• 16 octombrie 2023 – ora 14.00 – afișarea rezultatelor interviu
• 17 octombrie 2023 – între orele 08.00 – 15.00 – depunerea contestațiilor la proba interviu;
• 18 octombrie 2023 – ora 10.00 – soluționarea contestațiilor la proba interviu;
• 18 octombrie 2023 – ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Teoretic Teglas Gabor Deva, cu sediul în Deva, strada Aleea Anemonelor nr. 57A, județul Hunedoara, Liceul Teoretic Teglas Gabor Deva, cu sediul în Deva, strada Aleea Anemonelor nr. 57A, județul Hunedoara