ingrijitor 1 g( 1 normă)


Grădinița cu program prelungit nr.64 galați
Anuntul a expirat


Anunt


Îngrijitor I G (1 normă)
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de ingrijitor sunt:
a) studii liceale;
b) vechime : minim 2 ani,
c) abilități pentru munca în echipă
d) abilități de relaționare- comunicare cu intreg personalul unității de invățământ
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 25-28.09.2023- depunerea dosarelor de concurs si verificarea documentelor anexate – la sediul grădinitei, în intervalul orar 9.00 – 12.00.
o 29.09.2023 -evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor până la ora 12.00
o 02.10.2023-depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor în intervalul orar 08.00-10.00, soluționarea acestora și afișarea rezultatelor până la ora 14.00
o 03.10.2023, ora 10.00- proba scrisă şi afişarea rezultatelor până la ora 13.00
o 04.10.2023,interval orar 09.00-11.00- depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise soluționarea acestora și afișarea rezultatelor până la ora 14.00
o 06.10.2023,ora 10:00- proba interviu și afișarea rezultatelor până la ora 13.00,
-depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de interviu, interval 13.00-15.00
o 09.10.2023,interval orar 08.00-10.00 -soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei de interviu, afișarea rezultatelor contestațiilor și a rezultatelor finale până la ora 15.00
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 64, Galați, str. Brăilei nr. 226, telefon 0236 446345